People

Editorial Board

Edhy Rustam, Institut Agama Islam Negeri Palopo Indonesia SINTA ID : 6008842

Muhaemin Muhaemin, Institut Agama Islam Negeri Palopo Indonesia Scopus ID: 55647926800 SINTA ID : 6066505

Makmur Haji Harun, Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) Malaysia

Jejen Musfah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Indonesia SINTA ID : 6198147

Abdul Pirol, Institut Agama Islam Negeri Palopo Indonesia SINTA ID : 6066633